Bedrijfsbezoek aan het VLIZHet Vlaams Instituut voor de Zee staat voor degelijk interdisciplinair onderzoek van de oceaan, zeeën, kust en estuaria. Dat doen we in nauwe samenwerking met andere (mariene) onderzoeksgroepen, burgers, beleidmakers en industriële partners in Vlaanderen, België en via internationale samenwerking.

  • Het VLIZ wil meerwaarde creëren door onderzoek te initiëren en uit te voeren in samenwerking met academische en industriële partners.
  • Dienstverlening naar de Vlaamse zeewetenschappers, het onderwijs, het brede publiek, het beleid en de industrie is richtinggevend in onze werking.
  • Als partner in diverse projecten en netwerken bevorderen we de internationale uitstraling van het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek en het internationaal marien onderwijs.

Ontdek op de website VLIZ.BE de interdisciplinaire mariene onderzoekswereld in de breedste zin van het woord!

Op 25 mei zijn we met de Hanze welkom bij het VLIZ!

Praktisch


Locatie:VLIZ, InnovOcean Campus, Jacobsenstraat 1, 8400 Oostende don 25 Start: donderdag 25 mei 2023 19:00
don 25 Einde: donderdag 25 mei 2023 22:00