Fotoverslag van het happy hour in Ryckevelde

25 augustus 2022 · Ryckevelde kasteel

Hartelijk dank voor je aanwezigheid, hierbij zie je alvast een reeks foto's van dit gezellig samenzijn, bijpraten en netwerken! Met dank aan Yves Arys voor de luchtfoto's!

Voor wie de enquête nog niet ingevuld heeft, dit kan via de QR code of via deze link: 

https://feedback.devroe.be/dehanze22